LÄHETYSAUTOPROJEKTI

NHMC:n tekee aktiivista lähetystyötä Baltian alueella ja viime vuosien maailmanlaajuinen pandemia tila on luonut tähän haasteen. Pandemian aikana emme ole pystyneet toteuttamaan normaalia lähetystoimintaamme, mutta se on osaltaan antanut aikaa suunnitella ja kehittää työtä.

Tänä aikana olemme vahvasti kokeneet, että tarvitsemme lähetystyöhön jatkossa oman auton. Sen avulla yhteisten matkojen järjestely ja koordinointi on helpompaa, joustavampaa sekä turvallisempaa. Koemme, että kyseessä ei olisi vain auto vaan liikkuva toimipiste, missä ikinä se liikkuukaan Suomessa, Baltiassa tai muualla Euroopassa.

Auton tulee kestää vaihtelevia tieolosuhteita, pystyä luotettavasti kuljettamaan tavaraa sekä ihmisiä ja toimia työpisteenä niin tarvittaessa.

Auton tulisi täyttää seuraavat vaatimukset:

Kokoluokkana isompi pakettiauto (1+8) henkilöä on välttämättömyys, että tila- ja henkilökapasiteetti täyttyy. Nelivedollinen sekä kohtuulliset maastominaisuudet ovat myös tarpeellisia.

Auton hankinta tapahtuu heti kun sopiva yksilö löytyy ja siihen tarvittavat varat on saatu. Tukemalla projektia, viite 9085, olet mukana NHM lähetystyössä ja Jumalan valtakunnan evankeliumin viemisessä niin Suomessa, Baltiassa kuin muuallekin Eurooppaan!

Kiitos tuestasi!

LÄHETYSAUTOPROJEKTI

NHMC:n tekee aktiivista lähetystyötä Baltian alueella ja viime vuosien maailmanlaajuinen pandemia tila on luonut tähän haasteen. Pandemian aikana emme ole pystyneet toteuttamaan normaalia lähetystoimintaamme, mutta se on osaltaan antanut aikaa suunnitella ja kehittää työtä.


Tänä aikana olemme vahvasti kokeneet, että tarvitsemme lähetystyöhön jatkossa oman auton. Sen avulla yhteisten matkojen järjestely ja koordinointi on helpompaa, joustavampaa sekä turvallisempaa. Koemme, että kyseessä ei olisi vain auto vaan liikkuva toimipiste, missä ikinä se liikkuukaan Suomessa, Baltiassa tai muualla Euroopassa.

Auton tulee kestää vaihtelevia tieolosuhteita, pystyä luotettavasti kuljettamaan tavaraa sekä ihmisiä ja toimia työpisteenä niin tarvittaessa.

Auton tulisi täyttää seuraavat vaatimukset:

Kokoluokkana isompi pakettiauto (1+8) henkilöä on välttämättömyys, että tila- ja henkilökapasiteetti täyttyy. Nelivedollinen sekä kohtuulliset maastominaisuudet ovat myös tarpeellisia.


Auton hankinta tapahtuu heti kun sopiva yksilö löytyy ja siihen tarvittavat varat on saatu. Tukemalla projektia, viite 9085, olet mukana NHM lähetystyössä ja Jumalan valtakunnan evankeliumin viemisessä niin Suomessa, Baltiassa kuin muuallekin Eurooppaan!

Kiitos tuestasi!

LÄHETYSAUTOPROJEKTI  (1.8.20 – )

KERÄYSTILANNE 5% (01.11.-23)

Keräyksen tavoite 50 000€

LÄHETYSAUTOPROJEKTI: UUSI KUORMA-AUTO (1.8.20 -)

KERÄYSTILANNE 5% (01.11.-23)

Keräyksen tavoite 50 000€

TILINUMERO
SAAJA: UUDEN TOIVON SEURAKUNNAT
IBAN: FI43 1158 3000 2252 45
BIC: NDEAFIHH
LÄHETYSAUTOPROJEKTIN VIITE: 9085

Keräyslupa: RA/2022/324

Myöntäjä: Poliisihallitus 3.3.2022

Luvan saaja: Uuden toivon seurakunnat

Luvan saajan yhteystiedot: Kannaksenkatu 2, 40600 Jyväskylä / toimisto.uts [at] uusitoivo.fi

Keräysvarojen käyttötarkoitus: Yhdyskunta ja siihen kuuluvat itsenäiset paikallisseurakunnat järjestävät Suomessa ja ulkomailla jumalanpalveluksia ja seurakunnallisia toimituksia sekä opetus-, julistus- ja koulutustoimintaa, sielunhoitotyötä, kahdenkeskistä ja vertaisryhmissä annettavaa keskusteluapua sekä harraste- ja kerhotoimintaa. Lisäksi yhdyskunnan toimintaan sisältyy lähetystyötä, sosiaalista ja humanitaarista avustustoimintaa sekä kehitysaputyötä. Kerätyt varat käytetään yhteisön ja sen seurakuntien harjoittamaan julistus-, opetus-, kokous- ja koulutustoimintaan. Koulutustoiminta sisältää esimerkiksi vapaaehtoisille pienryhmänohjaajille ja rukouspalvelijoille suunnattua koulutusta mm. ihmissuhdetaidoissa, ryhmädynamiikassa, sielunhoidossa ja raamattutietoudessa. Varoilla katetaan edellä kuvatun toiminnan toimitilakuluja sekä jumalanpalvelusten, pienryhmä-, harraste- ja kerhotoiminnan toimitilakuluja. Lisäksi varoilla katetaan muun muassa toimintaan liittyviä palkka- ja palkkiokuluja, matka- ja majoituskuluja, vapaaehtoisten kouluttamisesta aiheutuvia kuluja, tapahtumien ilmoittelu- ja toteutuskuluja sekä toiminnassa tarvittavien välineiden ja materiaalien hankintakuluja. Varoja käytetään myös lähetystyöhön sekä humanitaariseen avustustyöhön ja kehitysyhteistyöhön eri kohdemaissa. Varoja suunnataan työhön, jota Uuden toivon seurakunnat kirkkokuntana sekä sen seurakunnat itsenäisesti toteuttavat joko tehden itse lähetysmatkoja taikka toimittamalla materiaaliapua yhteistyöseurakuntien ja hengellisten järjestöjen jakeluorganisaatioiden kautta. Lisäksi varoilla tuetaan kristillisten yhteistyöjärjestöjen tekemää vastaavaa työtä eri kohdemaissa.

TILINUMERO
SAAJA: UUDEN TOIVON SEURAKUNNAT
IBAN: FI43 1158 3000 2252 45
BIC: NDEAFIHH
LÄHETYSAUTOPROJEKTIN VIITE: 9085

Keräyslupa: RA/2022/324

Myöntäjä: Poliisihallitus 3.3.2022

Luvan saaja: Uuden toivon seurakunnat

Luvan saajan yhteystiedot: Kannaksenkatu 2, 40600 Jyväskylä / toimisto.uts [at] uusitoivo.fi

Keräysvarojen käyttötarkoitus: Yhdyskunta ja siihen kuuluvat itsenäiset paikallisseurakunnat järjestävät Suomessa ja ulkomailla jumalanpalveluksia ja seurakunnallisia toimituksia sekä opetus-, julistus- ja koulutustoimintaa, sielunhoitotyötä, kahdenkeskistä ja vertaisryhmissä annettavaa keskusteluapua sekä harraste- ja kerhotoimintaa. Lisäksi yhdyskunnan toimintaan sisältyy lähetystyötä, sosiaalista ja humanitaarista avustustoimintaa sekä kehitysaputyötä. Kerätyt varat käytetään yhteisön ja sen seurakuntien harjoittamaan julistus-, opetus-, kokous- ja koulutustoimintaan. Koulutustoiminta sisältää esimerkiksi vapaaehtoisille pienryhmänohjaajille ja rukouspalvelijoille suunnattua koulutusta mm. ihmissuhdetaidoissa, ryhmädynamiikassa, sielunhoidossa ja raamattutietoudessa. Varoilla katetaan edellä kuvatun toiminnan toimitilakuluja sekä jumalanpalvelusten, pienryhmä-, harraste- ja kerhotoiminnan toimitilakuluja. Lisäksi varoilla katetaan muun muassa toimintaan liittyviä palkka- ja palkkiokuluja, matka- ja majoituskuluja, vapaaehtoisten kouluttamisesta aiheutuvia kuluja, tapahtumien ilmoittelu- ja toteutuskuluja sekä toiminnassa tarvittavien välineiden ja materiaalien hankintakuluja. Varoja käytetään myös lähetystyöhön sekä humanitaariseen avustustyöhön ja kehitysyhteistyöhön eri kohdemaissa. Varoja suunnataan työhön, jota Uuden toivon seurakunnat kirkkokuntana sekä sen seurakunnat itsenäisesti toteuttavat joko tehden itse lähetysmatkoja taikka toimittamalla materiaaliapua yhteistyöseurakuntien ja hengellisten järjestöjen jakeluorganisaatioiden kautta. Lisäksi varoilla tuetaan kristillisten yhteistyöjärjestöjen tekemää vastaavaa työtä eri kohdemaissa.