LÄHETYSAUTOPROJEKTI

NHMC:n tekee aktiivista lähetystyötä Baltian alueella ja viime vuosien maailmanlaajuinen pandemia tila on luonut tähän haasteen. Pandemian aikana emme ole pystyneet toteuttamaan normaalia lähetystoimintaamme, mutta se on osaltaan antanut aikaa suunnitella ja kehittää työtä.

Tänä aikana olemme vahvasti kokeneet, että tarvitsemme lähetystyöhön jatkossa oman auton. Sen avulla yhteisten matkojen järjestely ja koordinointi on helpompaa, joustavampaa sekä turvallisempaa. Koemme, että kyseessä ei olisi vain auto vaan liikkuva toimipiste, missä ikinä se liikkuukaan Suomessa, Baltiassa tai muualla Euroopassa.

Auton tulee kestää vaihtelevia tieolosuhteita, pystyä luotettavasti kuljettamaan tavaraa sekä ihmisiä ja toimia työpisteenä niin tarvittaessa.

Auton tulisi täyttää seuraavat vaatimukset:

Kokoluokkana isompi pakettiauto (1+8) henkilöä on välttämättömyys, että tila- ja henkilökapasiteetti täyttyy. Nelivedollinen sekä kohtuulliset maastominaisuudet ovat myös tarpeellisia.

Auton hankinta tapahtuu heti kun sopiva yksilö löytyy ja siihen tarvittavat varat on saatu. Tukemalla projektia, viite 9085, olet mukana NHM lähetystyössä ja Jumalan valtakunnan evankeliumin viemisessä niin Suomessa, Baltiassa kuin muuallekin Eurooppaan!

Kiitos tuestasi!

LÄHETYSAUTOPROJEKTI

NHMC:n tekee aktiivista lähetystyötä Baltian alueella ja viime vuosien maailmanlaajuinen pandemia tila on luonut tähän haasteen. Pandemian aikana emme ole pystyneet toteuttamaan normaalia lähetystoimintaamme, mutta se on osaltaan antanut aikaa suunnitella ja kehittää työtä.


Tänä aikana olemme vahvasti kokeneet, että tarvitsemme lähetystyöhön jatkossa oman auton. Sen avulla yhteisten matkojen järjestely ja koordinointi on helpompaa, joustavampaa sekä turvallisempaa. Koemme, että kyseessä ei olisi vain auto vaan liikkuva toimipiste, missä ikinä se liikkuukaan Suomessa, Baltiassa tai muualla Euroopassa.

Auton tulee kestää vaihtelevia tieolosuhteita, pystyä luotettavasti kuljettamaan tavaraa sekä ihmisiä ja toimia työpisteenä niin tarvittaessa.

Auton tulisi täyttää seuraavat vaatimukset:

Kokoluokkana isompi pakettiauto (1+8) henkilöä on välttämättömyys, että tila- ja henkilökapasiteetti täyttyy. Nelivedollinen sekä kohtuulliset maastominaisuudet ovat myös tarpeellisia.


Auton hankinta tapahtuu heti kun sopiva yksilö löytyy ja siihen tarvittavat varat on saatu. Tukemalla projektia, viite 9085, olet mukana NHM lähetystyössä ja Jumalan valtakunnan evankeliumin viemisessä niin Suomessa, Baltiassa kuin muuallekin Eurooppaan!

Kiitos tuestasi!

LÄHETYSAUTOPROJEKTI  (1.8.20 – )

KERÄYSTILANNE 2,8% (20.01.-22)

Keräyksen tavoite 50 000€

LÄHETYSAUTOPROJEKTI: UUSI KUORMA-AUTO (1.8.20 -)

KERÄYSTILANNE 2.8% (20.01.-22)

Keräyksen tavoite 50 000€

TILINUMERO
UUDEN TOIVON SEURAKUNNAT
IBAN: FI43 1158 3000 2252 45
BIC: NDEAFIHH
LÄHETYSAUTOPROJEKTIN VIITE: 9085

Keräysluvan saaja: Uuden toivon seurakunnat.
Luvan myöntäjä: Poliisi Hallitus.
Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2019/1156, 19.12.2019.
Luvan voimassaoloaika: 23.3.2020 – 22.3.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Keräysvarojen käyttötarkoitus: Yhdyskuntaan kuuluvat seurakunnat järjestävät jumalanpalveluksia, koulutusseminaareja ja koulutustapahtumia, pienryhmä-, harraste- ja kerhotoimintaa, konsertteja ja konferensseja sekä tarjoavat kahdenkeskistä ja vertaisryhmissä annettavaa keskusteluapua. Kerätyillä varoilla katetaan edellä mainittuun toimintaan käytettävien kokoontumistilojen vuokrakustannuksia, tapahtumien toteuttamisesta aiheutuvia kuluja, ilmoittelukuluja sekä toiminnan kannalta tarpeellisten materiaalihankintojen kuluja. Lisaksi varoilla voidaan kattaa toiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä vapaaehtoisten pienryhmaohjaajien ja rukouspalvelijoiden kouluttamiseen liittyviä palkkakuluja. Varoja käytetään myös yhteisön ja sen seurakuntien harjoittamaan humanitaariseen avustustyöhön Suomessa ja ulkomailla sekä kristillisten yhteistyöjärjestöjen ja – seurakuntien kautta tehtävän humanitaarisen avustustyön ja kehitysyhteistyöprojektien tukemiseen ulkomailla.

TILINUMERO
UUDEN TOIVON SEURAKUNNAT
IBAN: FI43 1158 3000 2252 45
BIC: NDEAFIHH
LÄHETYSAUTOPROJEKTIN VIITE: 9085

Keräysluvan saaja: Uuden toivon seurakunnat.
Luvan myöntäjä: Poliisi Hallitus.
Luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2019/1156, 19.12.2019.
Luvan voimassaoloaika: 23.3.2020 – 22.3.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Keräysvarojen käyttötarkoitus: Yhdyskuntaan kuuluvat seurakunnat järjestävät jumalanpalveluksia, koulutusseminaareja ja koulutustapahtumia, pienryhmä-, harraste- ja kerhotoimintaa, konsertteja ja konferensseja sekä tarjoavat kahdenkeskistä ja vertaisryhmissä annettavaa keskusteluapua. Kerätyillä varoilla katetaan edellä mainittuun toimintaan käytettävien kokoontumistilojen vuokrakustannuksia, tapahtumien toteuttamisesta aiheutuvia kuluja, ilmoittelukuluja sekä toiminnan kannalta tarpeellisten materiaalihankintojen kuluja. Lisaksi varoilla voidaan kattaa toiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä vapaaehtoisten pienryhmaohjaajien ja rukouspalvelijoiden kouluttamiseen liittyviä palkkakuluja. Varoja käytetään myös yhteisön ja sen seurakuntien harjoittamaan humanitaariseen avustustyöhön Suomessa ja ulkomailla sekä kristillisten yhteistyöjärjestöjen ja – seurakuntien kautta tehtävän humanitaarisen avustustyön ja kehitysyhteistyöprojektien tukemiseen ulkomailla.