KANSAINVÄLINEN RUKOUS JA ESIRUKOUSTYÖ

KANSAINVÄLINEN RUKOUS JA ESIRUKOUSVERKOSTOITUMINEN JA KOULUTUS

Kansainvälinen rukous- ja esirukousprojekti kutsuu ja kokoaa esirukoilijoita eri kansakunnista, jotta heidät varustettaisiin ja koulutettaisiin rukoilemaan esirukouksia yksilöllisesti ja yhteisöllisesti kansanryhmien, kaupunkien, alueiden ja kansakuntien puolesta.

Uskomme, että Herra herättää tällä hetkellä esirukoilijoiden armeijan, joka on valmis rukoilemaan kansojen puolesta.

Herra on perustamassa esirukouslähetyskeskusta, jossa esirukoilijat voivat kokoontua, palvella, kouluttautua ja tulla lähetetyiksi.

”Näen Jumalan kokoavan esirukoilijoita rukoilemaan kaupunkien ja kansojen puolesta”

Koulutus ja varustaminen edellyttävät oppimista:

  • Identiteetti Kristuksessa, uudeksi luomakunnaksi tuleminen, asemoituminen ja istuminen taivaallisissa paikoissa.
  • Jumalan sydämen ja äänen kuuleminen esirukousta varten.
  • Auktoriteetti Kristuksessa Jeesuksessa.
  • Seisominen kuilussa voiton ja ilon paikasta Herrassa.
  • Jumalan lunastussuunnitelman ja tarkoitusten esiin kutsuminen ihmisryhmien, kaupunkien, alueiden ja kansakuntien yli.

Jumala kutsuu ihmisiä esiin, liitytkö sinä?

Pyydä minulta, niin minä annan kansat perinnöksesi ja maan ääret omiksesi.

Psalmit 2:8

RESURSSIT

Halleluja, Kristus on voittanut!

Halleluja, Kristus on voittanut!

Aamun varhaisina tunteina halusin kuulla, mitä Jumalan sydämellä oli, ja mielessäni pyöri raskautta eri alueilta viime viikkojen ajalta. Painittuani hetken aikaa noiden ajatusten kanssa Herra sanoi: "Mitä sinä kuulet?". "No, kuulen yhden kellon tikittävän kotonani,...

Jeesuksen näkeminen ja muuttuminen

Jeesuksen näkeminen ja muuttuminen

Herra näytti minulle Hengessä välähdyksen siitä, mitä tarkoittaa olla Korkeimman Kuninkaan tytär. Yritän kuvailla sitä. Näin Jeesuksen Kuninkaiden Kuninkaana, jonka ympärillä oli valloittava puhtaus ja kaunis kunnioituksen tunne. Tunsin hengessäni ilon siitä, että...

Läpimurron Herra

Läpimurron Herra

'Tien aukaisija käy heidän edellänsä; he aukaisevat tiensä, kulkevat portille ja lähtevät siitä ulos. Heidän kuninkaansa käy heidän edellään, ja Herra heitä johdattaa.’ Miika 2:13 (1933/38). "Meidän on seurattava Kristusta, läpimurtajaa, ylös taivaallisiin paikkoihin,...

Taivaallisissa Paikoissa Istuvat (osa 2)

Taivaallisissa Paikoissa Istuvat (osa 2)

Heprealaiskirje 4:16 sanoo ‘Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan’. (FinRK). Meidän on luovutettava mielemme Kristukselle astuaksemme uskon kautta rohkeasti Jumalan läsnäoloon. Se...

Taivaallisissa Paikoissa Istuvat

Taivaallisissa Paikoissa Istuvat

Ef. 2:6 sanoo: "Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa” (FINRK) Meidät on istutettu Kristuksen kanssa taivaallisiin paikkoihin. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että...

Esirukoilijat nousevat

Esirukoilijat nousevat

On olemassa kutsu, on olemassa kutsu, on olemassa Jumalan sydämen herättämä liikutus herättää ihmisiä, jotka kuulevat hänen sydäntään ja esirukoilevat Pyhän Hengen johdattamina. Tämä on se hetki, jolloin Jumala herättää esirukoilijoiden armeijan. Elokuussa 2019 Jumala...

KANSAINVÄLINEN RUKOUS JA ESIRUKOUSTYÖ

Voit tukea Kansainvälistä rukous ja esirukous verkoston kehittämistä ja työtä lahjoittamalla alla olevilla tilitiedoilla.

Kiitos lahjoituksestasi!

TILINUMERO
SAAJA: UUDEN TOIVON SEURAKUNNAT
IBAN: FI43 1158 3000 2252 45
BIC: NDEAFIHH
VIITE: 9098

Keräyslupa: RA/2022/324

Myöntäjä: Poliisihallitus 3.3.2022

Luvan saaja: Uuden toivon seurakunnat

Luvan saajan yhteystiedot: Kannaksenkatu 2, 40600 Jyväskylä / toimisto.uts [at] uusitoivo.fi

Keräysvarojen käyttötarkoitus: Yhdyskunta ja siihen kuuluvat itsenäiset paikallisseurakunnat järjestävät Suomessa ja ulkomailla jumalanpalveluksia ja seurakunnallisia toimituksia sekä opetus-, julistus- ja koulutustoimintaa, sielunhoitotyötä, kahdenkeskistä ja vertaisryhmissä annettavaa keskusteluapua sekä harraste- ja kerhotoimintaa. Lisäksi yhdyskunnan toimintaan sisältyy lähetystyötä, sosiaalista ja humanitaarista avustustoimintaa sekä kehitysaputyötä. Kerätyt varat käytetään yhteisön ja sen seurakuntien harjoittamaan julistus-, opetus-, kokous- ja koulutustoimintaan. Koulutustoiminta sisältää esimerkiksi vapaaehtoisille pienryhmänohjaajille ja rukouspalvelijoille suunnattua koulutusta mm. ihmissuhdetaidoissa, ryhmädynamiikassa, sielunhoidossa ja raamattutietoudessa. Varoilla katetaan edellä kuvatun toiminnan toimitilakuluja sekä jumalanpalvelusten, pienryhmä-, harraste- ja kerhotoiminnan toimitilakuluja. Lisäksi varoilla katetaan muun muassa toimintaan liittyviä palkka- ja palkkiokuluja, matka- ja majoituskuluja, vapaaehtoisten kouluttamisesta aiheutuvia kuluja, tapahtumien ilmoittelu- ja toteutuskuluja sekä toiminnassa tarvittavien välineiden ja materiaalien hankintakuluja. Varoja käytetään myös lähetystyöhön sekä humanitaariseen avustustyöhön ja kehitysyhteistyöhön eri kohdemaissa. Varoja suunnataan työhön, jota Uuden toivon seurakunnat kirkkokuntana sekä sen seurakunnat itsenäisesti toteuttavat joko tehden itse lähetysmatkoja taikka toimittamalla materiaaliapua yhteistyöseurakuntien ja hengellisten järjestöjen jakeluorganisaatioiden kautta. Lisäksi varoilla tuetaan kristillisten yhteistyöjärjestöjen tekemää vastaavaa työtä eri kohdemaissa.