’Tien aukaisija käy heidän edellänsä; he aukaisevat tiensä, kulkevat portille ja lähtevät siitä ulos. Heidän kuninkaansa käy heidän edellään, ja Herra heitä johdattaa.’ Miika 2:13 (1933/38).

”Meidän on seurattava Kristusta, läpimurtajaa, ylös taivaallisiin paikkoihin, jotta voimme yhdessä hänen kanssaan kokea läpimurron siellä. Läpimurto hengen näkymättömässä valtakunnassa luo aina läpimurron näkyvässä, luonnollisessa todellisuudessa.” Lainaus Dutch Sheetsiltä. 

‘Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa’ Ef. 6:12 

Jeesus on se, joka tuo läpimurron, Hän on jo voittanut. Meidän on opittava, mitä tarkoittaa olla Hänen kumppaninaan ylistyksen, rukouksen ja esirukouksen kautta, jotta voimme nähdä voiton elämässämme ja täällä maan päällä. Emme voi saada läpimurtoa omilla tavoillamme, omalla ymmärryksellämme tai etsimällä toista ihmistä tuomaan läpimurtoa puolestamme. Ainoa, joka voi antaa meille läpimurron, on Jeesus, sillä Hän on läpimurron tekijä. Herran ylistäminen on avain läpimurtoon. Astukaamme Hänen läsnäoloonsa ylistyksellä, julistamalla, kuka Hän on, ja kiittämällä Häntä edessä olevasta läpimurrosta.

‘Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä. Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen.’ Psalmit 100:4-5 (1933/38).