Elämme vakavia aikoja ja taloudellisesti erittäin vaikeaa aikaa. Samalla myös aikaa, jolloin kodeissa ja asuntoyhtiöissä on tehtävä peruskorjauksia. Putkisto-, katto- ym. remontit ovat käsillä. Ne ovat hintavia, mutta välttämättömiä, voidaksemme välttyä suuremmilta ja hinnakkaimmilta vahingoilta.

Elämme maailmanlaajuisesti myös seurakuntaruumiissa kriittisiä ja vakavia aikoja. Myös uskovien on tärkeätä varmistaa, että sekä seurakuntamme että omat perustuksemme ovat vakaasti Kristuksessa ja Hänen Sanassaan. Siksi tämän vuoden teemamme on ”fortify” – varustaudu. Varustaudu kohtaamaan vaikeita aikoja.

Jeesusta Kristusta verrataan kallioon, joten seurakuntamme perustuksen tulee olla ainoastaan ja vain Kristus kalliolla. Jeesus itse on sanonut, että ilmestykselle Kristuksesta Elävän Jumalan Poikana rakentuu Hänen seurakuntansa:

Matt 16:18 …” tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita”.

Kuten sanottu, on tärkeätä tarkastaa myös omat hengelliset perustuksemme. Olemmeko rakentaneet uskonelämämme Kristus kalliolle? Ovatko perustuksemme Kristuksessa, ovatko ehjät vai löytyykö perustuksessamme aukkoja, jotka voisivat vaarantaa sen hengellisen elämämme rakennuksen?

2. Kor 13:5 “Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.”

Perustustemme tarkastelun lisäksi olemme vastuussa hengellisen elämämme rakennusaineista; rakennammeko kestävistä materiaaleista vai rakennammeko liian tulenaroista materiaaleista. Oikeat rakennusaineet muodostuvat materiaaleista, joista rakennamme henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen.

1. Kor 3:10-13 “Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.  Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.”

Vain sellainen rakennus, jonka perustus on Jeesus kalliolla ja joka on rakennettu yhä tiivistyvään henkilökohtaiseen suhteeseen Hänen (Jeesuksen) kanssa tulee seisomaan eli kestämään kaikki tulevat myrskyt.

Varmistaaksemme siis sen, että olemme rakentaneet oikein, tunsimme seurakuntana, että meidän on aika suorittaa perustusten kuntotarkastus tänä kuluvana vuonna 2015 ja varustautua seisomaan. Kaikkein luotettavin ja tarkin hengellisten perustustemme kunnon tarkastaja on Jumalan Pyhä Henki.

1 Kor 2:10-12 .. ”sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;”

Voimme rukoillen pyytää Häntä suorittamaan tämän kuntotarkistuksen sekä seurakunnassamme että yksilöelämässämme, pyytää Häntä tutkimaan meidät ja hengelliset perustuksemme Hänen läpivalaisullaan. Sellaisessa kuntotarkastuksessa ei jää mitään piiloon. Pyhä Henki tahtoo totuutta salatuimpaan saakka. Jeesus Kristus on täynnä armoa ja totuutta.

On lohduttavaa, että vaikka Pyhän Hengen suorittamassa perustusten kuntotarkastuksessa löytyisikin puutteita, voimme Hänen suureen armoonsa luottaen pyytää Häntä auttamaan meitä löytyneiden puutteiden kuntoonpanossa Hänen armonsa avulla. Hänen armonsa tehtävähän on kasvattaa meitä jumalisuuteen, kuten Tiitus kirje meille vakuuttaa:

Tiitus 2:11-12 :”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,..”

Uskovan ei kuitenkaan ole tarkoitus elää jatkuvan itsetarkkailun ja syyllisyyden taakan alla, vaan vapaudessa. Kun uskallamme heittäytyä Hänen armonsa varaan ja annamme Hänen Henkensä läpivalaista meidät, saamme kokea – toisin kuin yleisesti luullaan – että, ns. ”lyhyet tilivälit” Herran kanssa tuovat valtavan vapauden. Sellaisen vapauden voi vain syyllisyydestä vapaa, puhdas sydän kokea. Sellainen seurakunta on myös vahva, taidollinen ja kykenee täyttämään tehtävänsä.

Läheinen suhde Häneen antaa meille iloa vaikeuksien keskellä, koska tiedämme, että emme ole yksin. Hän on sinussa ja sinä Hänessä. Voimme nostaa katseemme ja katsoa Hänen kasvojaan pelkäämättä, ilman syyllisyyttä tai häpeää. Mikä vapaus! Mikä armo! Miten luotettava Hän onkaan!

– Leena Käppi