Kerron teille salaisuuden. Olen itse kokenut tämän ja myös mitä Raamattu opettaa onnellisuuden löytämisestä. Haluatko sinä, uskova
ihminen saada voittoja hengellisessä elämässäsi?

Otetaanpa Raamattu esille ja psalmi 18. Herran palvelijan Daavidin psalmi. Nämä sanat hän puhui Herralle sinä päivänä, jona Herra oli pelastanut hänet kaikkien hänen vihollistensa ja Saulin kädestä. Daavid sanoi: Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani. Ylistetty olkoon Herra! Näin minä huudan ja pelastun vihollisistani. (jakeet 1-2 ja 4). Herra elää! Siunattu olkoon kallioni, korotettu olkoon
Jumala, minun pelastajani! (Jae 47)

Tiesitkö, että ylistyksessä on mahtava voima, koska siinä ilmaiset uskoasi. ”Koska meillä on sama uskon henki, niin kuin on kirjoitettu: ”Minä uskon ja siksi puhun”, niin mekin uskomme ja sentähden me myös puhumme. (2. Kor. 4:13) Ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. (Hepr. 11:6)

Mitä ylistys on? Onko se määrätynlaisten laulujen laulamista tai jokin musiikkityyli? Siihen voi kyllä liittyä musiikkia. Mutta ylistys on sydämen
asenne Jumalaa kohtaan. Ylistys alkaa usein kiitollisuudesta.

Kun Pyhä Henki alkoi parantaa rikkinäistä sieluani kaksikymmentäkaksi vuotta sitten, hän ohjasi minut ylistävään seurakuntaan. Siihen aikaan se oli harvinaista. Aloin saada rhema-sanoja suoraan Raamatusta. Esim. Sefanja 3:16-17 ”Älä pelkää Siion, älkööt kätesi hervotko. Herra, sinun Jumalasi on keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee.”

Entä ylistyksen aihe? Psalmi 22 kuvailee tarkasti Messiaan kärsimystä, mutta se päättyy ylistykseen. ”Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa, minä täytän lupaukseni häntä pelkäävien edessä.” Jeesus Kristus itse on ylistyksen aihe. ”Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka Herraa etsivät, ylistävät häntä. ” Ps. 22:26-27

Jumalan ylistäminen parantaa sielun. Se on Pyhän Hengen väline sisäisessä eheytymisessä. ”Minä ylistän sinua koko elämäni ajan ja kohotan käteni sinun nimessäsi. Sieluni tulee kylläiseksi kuin juhlapöydässä. Suuni ylistää riemuitsevin huulin, kun muistan sinua
vuoteessani ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä. Sillä sinä olet minun apuni ja sinun siipiesi suojassa minä riemuitsen.” Ps. 63:5-8 ”Hän parantaa ne, joilla on särkynyt sydän ja sitoo heidän haavansa.” Ps. 147:3

Kenen kuuluu ylistää Jumalaa? Tässä joitain esimerkkejä.

”Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat! Oikeamielisten sopii ylistää häntä. Ps. 33:1
”Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi ja pyhien seurakunta sinun uskollisuuttasi.” Ps. 89:6
”Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka sinua etsivät, ne, jotka rakastavat sinun valmistamaasi pelastusta, sanokoot aina:
’Herra on suuri.’ Ps. 40:17
”Hän antoi minun suuhuni uuden laulun, ylistyslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet, tuntevat pelkoa ja turvaavat Herraan.” Ps. 40:4

Oletko ajatellut, että riemuhuutokin on ylistystä?

”Herra on minun voimani ja ylistyslauluni, hän tuli minulle pelastukseksi. Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskasten majoissa: ” Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja!” Ps. 118:15-16
”Kohottakaa ilohuuto Jumalalle, joka on meidän väkevyytemme! Nostakaa riemuhuuto Jaakobin Jumalalle! Virittäkää kiitoslaulu, lyökää rumpuja, soittakaa suloisesti lyyraa ja harppua!” Ps. 81:2-3

Ylistäminen ei ole vaatimus eikä velvollisuuden täyttämistä, vaan ilo ja etuoikeus! Ylistys on tärkeä osa rukousta, johon Jumala mielistyy.

Löysin äskettäin Jobin kirjasta erikoiset ajatukset rukoilemisesta. Job 35:9-11: ”Sorron paljoutta valitetaan, huudetaan apua mahtavien käsivartta vastaan. Kukaan ei kysy: ’Missä on Jumala, minun Luojani, joka yön pimeydessäkin kohottaa huulillemme (sananmukaisesti: antaa) ylistyslaulun?’ Tässä on meillä Suomen uskovilla paljon oppimista.

Vielä yksi puoli ylistyksestä.

Psalmi 149 Halleluja! Laulakaa Herralle uusi laulu, laulakaa hänen ylistystään pyhien seurakunnassa! Iloitkoon Israel tekijästään, riemuitkoot Siionin lapset kuninkaastaan! Ylistäkööt he hänen nimeään karkeloiden, ylistäkööt häntä rumpuja ja lyyraa soittaen, sillä Herra on mieltynyt kansaansa, hän kaunistaa nöyrät pelastuksella. Iloitkoon hurskaat kunniasta, laulakoot ilosta vuoteillaan! Heidän suustaan kuulukoon Jumalan ylistys, ja heidän kädessään olkoon kaksiteräinen miekka, että he kostaisivat kansoille, kurittaisivat kansakuntia, panisivat kahleisiin niiden kuninkaat ja rautoihin niiden ylhäiset ja panisivat täytäntöön heistä kirjoitetun tuomion. Se on kunniaksi kaikille hänen pyhilleen. Halleluja!

Uusi laulu Herralle! (Jae 1.) ”Herra on mieltynyt kansaansa, hän kaunistaa nöyrät pelastuksella.” (Jae 4) Tämähän puhuu armosta! (Grace)
Heidän suustaan kuulukoon Jumalan ylistys ja heidän kädessään olkoon kaksiteräinen miekka.” (Jae 6) – Sanan miekka ja ylistys yhdessä, ei lihan voimalla huitoen – kysymys on hengellisestä sodankäynnistä. -”että he panisivat kahleisiin kansakuntien kuninkaat ja rautoihin niiden ylhäiset ja panisivat täytäntöön heistä kirjoitetun tuomion. Se on kunniaksi kaikille hänen pyhilleen. Halleluja!”

”Uskon kautta he kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupausten toteutumista…” Hepr. 11:33
Ef. 6:12 ”Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan.”

Onko meillä syytä ylistää Kuningastamme Jeesusta Kristusta hänen ristintyöstään ja valtavasta sovituksesta hänen veressään?!

Sinua siunaten Sirkka