Kun ihmisten tapaaminen on ollut rajoitettua epidemian takia, aloin ajatella Jumalan perhettä. Ihmisellähän on luonnostaan tarve liittyä toisiin ja kuulua jollekulle ja olla osallinen johonkin ryhmään. Siksi halusin tutkia Jumalan perhettä.

Jumalan rakkauskin tarvitsee kohteen. Jeesus sanoi: ”Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaiken hänen käteensä.” Jumala halusi perustaa itselleen perheen, joka olisi aina hänen kanssaan.

Saattaa olla jollekulle epäselvää, kumpaan uskoa taivaan Isään vai Jeesukseen. Eikö se riitä, että rukoilee vaan taivaan Isää? Raamattu sanoo kuitenkin: ”Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on tämä todistus sisimmässään. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänestä valehtelijan, koska hän ei usko todistusta, jonka Jumala on antanut Pojastaan. Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan. Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.”1. Johanneksen kirje 5:10-12.

Jumalan perheeseen pääsee uudestisyntymisen kautta. Se on kokonaan eri asia kuin ns. jälleensyntyminen.

Jeesus keskusteli Nikodemos-nimisen miehen kanssa. ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Nikodemos kysyi: ”Kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Ei kai hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntan. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen Hengestä syntyneen laita.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan.” Johanneksen evankeliumi 3:3-8, 16-17

Kaikilla Jumalan perheen jäsenillä on yhteinen äiti. Tiesitkö, että Jumalalla on taivaassa kirjanpito? Psalmissa 87:5-7 Mutta Siionista sanotaan: joka ainoa on syntynyt siellä.” Hän, itse Korkein vahvistaa sen. Herra luettelee kirjatessaan kansat: ”Tämä on syntynyt siellä.” Sela. Karkeloiden he laulavat: ”Kaikki lähteeni ovat sinussa.”

Jumalan perheeseen kuuluminen siis tuottaa iloa. Samaa kertoo Uusi Testamentti. ”Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa: toinen orjattaresta ja toinen vapaasta naisesta. Orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan sen sijaan lupauksen voimasta. Tämä on vertauskuvallista. Nämä naiset kuvaavat kahta liittoa. Toinen on Siinainvuorelta ja synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar. Haagar on näet Siinainvuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta ylhäällä oleva Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme.” Galatalaiskirje 4:22-26

Jeesus sanoi jäähyväispuheessaan: ”Uuden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne. Niinkuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus.” Johanneksen evankeliumi 13: 34,35

Apostoli Johannes kirjoittaa: ”Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa sitä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään.” 1.Joh. 5:1,2

Toinen vahva yhdistävä tekijä on kerrottu 1. korinttilaiskirjeessa 12:13. ”Meidät kaikki… on yhdessä Hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä.”

Jumalan perheessä on eri-ikäisiä lapsia, jotka tarvitsevat kasvaakseen ravitsevaa, kullekin ikäkaudelle sopivaa ruokaa. Avaapa Raamattusi ja lue 1. korinttilaiskirje 3:1-3!

On myös erilaisia koteja Jumalan lapsille, erilaisia paikallisseurakuntia, joissa on hengellistä ruokaa ja hoitoa tarjolla. Ethän ole ”katulapsi”, joka syö missä milloinkin sattuu saamaan leivänpalasen!

Sisaresi Sirkka