Mark 10:27 (33/38): Jeesus katsoi heihin ja sanoi: ”Ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle; sillä Jumalalle on kaikki mahdollista”.

Edellisessä tekstissä käsittelin Jeesuksen Mark 10:17-25 kohtaamaa nuorukaista, joka oli elänyt hyvää elämää, noudattanut käskyjä ja tehnyt paljon hyviä tekoja, mutta silti koki, että hänen tulisi tehdä vielä jotain enemmän saadakseen iankaikkisen elämän. Mitä se olisi? 

Nuorukainen päätti kysyä Jeesukselta. Jeesuksen vastaus yllätti hänet täysin: Anna kaikki omaisuutesi, kaikki mihin luotat pois. Luovuta, niin saat, katoamattoman aarteen, joka ei häviä. Seuraa kaikki luovutettuasi sen jälkeen Minua (Jeesusta).

Me emme voi edes hyvien omien tekojemme avulla saavuttaa iankaikkista elämää 

Iankaikkisen Elämän me saamme vain armosta lahjana, kun otamme iankaikkisen Elämän antajan, Jeesuksen, elämämme Herraksi ja annamme Hänelle kaiken mitä meillä on antaa; syntimme, heikkoutemme, ahdistuksemme, pelkomme. Kun sitten näin luovutamme Hänelle kaiken, Hän antaa vuorostaan meille kaiken, mitä Hänellä on: rauhaa, iloa, voimaa, vapautta ja ennenkaikkea Iankaikkisen Elämän jo tätä elämää varten täällä maanpäällä. 

Meidän tulee oppia tämä: Jos annamme vähän Hänelle, saamme Häneltä vähän. Jos rajoitamme elämäämme Häneltä, Hänkin antaa rajoitetusti Elämäänsä meille.

Tärkeintä uskovan elämässä on uskaltaa päästää irti niin hyvistä kuin huonoista asioista – jopa omista hyvistä teoista – että saisimme parempaa ja kestävämpää tilalle. 

Mutta hetkellä, jolloin valinnan paikka – neulansilmä – on edessämme, me emme ihmisinä näe luonnollisilla silmillämme sitä, mikä meitä odottaa neulansilmän toisella puolella – ja se pelottaa meitä. Näin, vaikka Jeesus ilmaisi sen täällä päällä ja vielä kirjallisesti meille dokumentoituna mustaa valkoisella Raamatussa, että mitä meille sen neulansilmän läpikulun jälkeen tapahtuu:

Mark 10:28-30 (33/38): Niin Pietari rupesi puhumaan sanoen hänelle: ”Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua”. Jeesus sanoi: ”Totisesti minä sanon teille: ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista, ja joka ei saisi satakertaisesti: nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä ja lapsia ja peltoja, vainojen keskellä, ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää.

Eli vielä kertaalleen

Jokainen neulansilmän läpi kulkenut saa moninkerroin takaisin enemmän kuin mitä antoi pois jo tässä ajassa, mutta sen lisäksi lupauksen tulevasta. 

Jos päätämme antaa kaiken, koko elämämme Jumalalle, Hän mahdollistaa meidän pääsymme neulansilmän läpi niin, että me pääsemme sisälle Hänen lepoonsa (Hebr 4:10) ja silloin kaikki omat työt ja ponnistelut lakkaavaat. Hän antaa meille teot sekä voiman uskossa vaeltamiseen, meidän tarvitsee vain tehdä tuo päätös. 

Kairos-hetki – Herran kohtaamisen ja Hänelle kokonaan antautumisen aika on

Tämä hetki on meille neulansilmäportti. Mitä sen takaa löytyykään, sen tietää vain sen portin lävitse kulkenut.

Liitto Raamatussa merkitsee sitä, että tuon liiton osapuolet luovuttavat toisilleen kaiken. Jumalan meidän kanssamme tekemässä uudessa liitossa me annamme Hänelle kaiken, mitä meillä on, Hän vuorostaan antaa meille kaiken, mitä Hänen on (esim. Ef 2:6, Ef 3:19, 1 Kor 6:19). 

Mitä meillä on annettavaa on kovin vähäistä siihen verrattuna, mitä Hänellä on antaa.

Haluatko olla neulansilmän läpi kulkeneiden joukossa?

Ne, jotka ovat kulkeneet läpi neulansilmän, ovat niitä, jotka ovat olleet (ja ovat) valmiita maksamaan hinnan Jumalan valtakunnan lupauksissa ja täydellisessä sisimmän levossa kulkemisesta. Ennen kaikkea muuta, se on vaeltamista Hänen kanssaan. 

Polku on niille, jotka ovat olleet halukkaita luopumaan ja halunneet tunkeutua syvemmälle Jumalan valtakunnan Elämään ja yliluonnolliseen todellisuuteen. Kristuksessa meille annettu iankaikkinen Elämä toimii jo tässä ajassa. Kaikki riippuu vain siitä, elämmekö Hänessä vai elämmekö yhä antautumattomina Hänelle niinkuin muutkin ihmiset.

Monia vuosia olemme kuulleet profetioita, joiden mukaan olemme astumassa viimeisinä aikoina Jumalan Pyhän Hengen vuodatuksen voimallisimpaan aikakauteen, jossa Jumala valtaa kansansa niin, että luovia ihmeitä ja merkkejä tapahtuu, sairaita paranee, ihmisiä herätetään kuolleista ja valtavat joukot astuvat sisään Jumalan valtakuntaan. 

Jumala asettaa jokaisen meistä ennen siihen aikaan astumista omalle neulansilmän portillemme, jossa meidän on tehtävä valinta, luovutanko ehdoitta Hänelle koko elämäni ja tunkeudunko läpi neulansilmästä Jumalan valtakunnan täyteyteen maksoi mitä maksoi. 

Uusi luomus (2 Kor 5:17) meissä voi elää elämää Jumalan valtakunnan todellisuudessa jo nyt, koska me olemme Jumalan valtakunnan edustajia (lähettiläitä) tässä maailmassa (2 Kor 5:20). Jumalan Sanan mukaan Jumalan valtakunta on jo sisäisesti meissä (Luuk 17:21). 

Jos päätämme, me voimme astua kokonaan sisälle Jumalan valtakunnan elämään, jossa me elämme Hänelle kokonaan ja Hän vuorostaan elää meissä Hänen elämäänsä – me Kristuksessa ja Kristus minussa -elämää. 

Vain kokonaan antautuneet (neulansilmän läpikäyneet) saavat olla Hänen voimansa välikappaleita. Hän on Pyhä ja Hän on yhä kuluttavainen tuli (Hebr 12:29), joten Hänen läsnäolonsa tulessa ei kestä mikään, mistä me haluamme pitää inhimillisesti kiinni. Meidän turvamme ja turvallisuuden tunteemme täytyy olla Hän. Hän on meidän rauhamme (Ef 2:14) olosuhteissa kuin olosuhteissa.

Oletko valmis ponnistelemaan kaikin voimin voidaksesi luovuttaa oman itsesi, omat tekosi ja tunkeutuaksesi läpi Jumalan valtakunnan Elämän todellisuuteen. Kantamasi taakat jäävät pois ja tulet portista läpi ilman niitä, sellaisena kuin olet, Hänen eteensä, olo keveänä ja kiitollisuus sydämessäsi. Tuntuu kuin et omistaisi mitään, mutta samalla omistat kaiken.

Sanot Herralle: ”Tässä minä olen. Täytä ja käytä minua miten tahdot. Annan kaikesta kunnian Sinulle, koska minussa itsessäni ei ole mitään hyvää.”  Silloin sinut – ja minut – katsotaan kelvollisiksi kantamaan Hänen läsnäoloaan näinä viimeisinä aikoina.

Pastori Leena