Matt 6:19-21 (33/38): ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.”

Jeesus kehottaa meitä elämään uusina luomuksina niin, että keräämme ns. Taivaan tilillemme katoamatonta valuuttaa. Taivaan tilille talletetut ”varat” ovat pysyviä ja turmeltumattomia, koska näkymättömät asiat ovat iankaikkisia eli häviämättömiä (2 Kor 4:18). Jos aarteemme on taivaassa, inflaatio ei pääse sitä syömään eivätkä laskevat pörssikurssit nakertamaan. 

Meidän tarvitsee vain luottaa Häneen. Usko on tätä luottamusta. Suuri usko on lujaa ja vahvaa luottamusta ilman fyysisille silmille välittömästi näkyvää todistetta (Hebr 11:1).

Taivaan tilille voidaan kerryttää ”varoja” toteuttamalla Jumalan tahdon elämässään. Miten? Ensiksikin meidän tulee ottaa Hänet elämämme Herraksi, jotta Hän voi Henkensä kautta vaikuttaa meissä niitä tekoja, jotka ovat lähtöisin Hänen tuntemisestaan ja ovat siksi Hänelle otollisia (Fil 2:13). Kysymme aina ja kaikessa, että ”Mitä Herra sinä teet?

Me kerrytämme valuuttaa taivaan tilille aina, kun 

  1. etsimme Hänen tahtoaan elämäämme 
  2. toteutamme Hänen tahtoaan tekemällä tekoja, jotka Hän meissä vaikuttaa (joita näemme Hänen tekevän)

Hänen tahtonsa toteuttaminen ei ole raskasta (Matt 11:29-30). 

Kristuksen elämä liittyy jokaiseen elämämme osa-alueeseen; palvelemme Häntä koko elämällämme ja kaikella, mitä Hän on meille uskonut päämääränä Hänen Valtakuntansa menestys – eikä omamme. On siksi selvää, että Hänen palvelemisensa ei rajoitu seurakunnan sisälle ja sen tilaisuuksiin tai toimintaan, vaan kaikkeen ja kaikkialle 24/7.

Pitäessämme Hänet etusijalla kaikessa, voimme luottaa Jumalan Sanan lupaukseen, jonka mukaan meille annetaan Hänen tahtoaan toteuttaessamme sen ohessa kaikki, mitä elämiseen tarvitsemme (Matt 6:33). 

Olemme silloin Matt 25:14-20 mainittujen viisaiden palvelijoiden kaltaisia, joille Herra uskoi talentteja (5 ja 10). Nämä palvelijat, joille uskottiin nämä talentit, lähtivät heti käymään kauppaa sillä, mitä heille oli uskottu ja he moninkertaistivat saamansa talentit käyttäessään niitä (Matt 25:16-17). 

Palvelijat asioivat Herransa hyväksi Herran omalla, mutta Herran palatessa palvelijoille enennettiin palkkiota sen mukaan kuin he olivat heille uskotuilla talenteilla asioineet. Alunperin Herran oma luettiin heidän uskollisuutensa mukaan heille ansioiksi; ne tallentuivat heidän henkilökohtaisille tileilleen Taivaassa. 

Näiden uskollisten palvelijoiden taivaalliset tilit kasvoivat, mutta ei siinä kaikki, Jumalan tahdon toteuttaminen ihmisen elämässä saa aikaa olosuhteista riippumatonta iloa. Taivasten valtakunta kun on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä (Room 14:17).

Matt 25:14-20 jakeissa kiitosta Herraltaan saaneiden palvelijoiden sydämen aarre oli Kristus, joten he saivat viettää Herran ilojuhlaa – juhlia Taivaan valtakunnan ilossa ja todellisuudessa jo maan päällä yhdessä Herransa kanssa.

Liian monet uskovat jäävät paitsi Herran ilosta, koska he jättävät hengelliset lahjansa (talenttinsa) kätköön, eivätkä laita käytäntöön sitä, mitä heille on lahjana uskottu. Ehkä tämä johtuu arkuudesta taikka ihmispelosta (tai opetuksen puutteesta). 

Jokaiselle uskovalle on olemassa henkilökohtainen suunnitelma, jonka Jumala tahtoo toteutuvan ihmisen elämässä ja sen kautta. Sinä et ole poikkeus. Herran tahdon eli Hänen suunnitelmansa seuraaminen elämässä tuo ”virtaa” eli iloista elämän energiaa uskovan elämään, mutta ei vain sitä, vaan myös turvan.

Jos astumme Hänen suunnitelmansa ulkopuolelle tai irrotamme katseemme Hänestä, ilomme ja energiamme vähenee. 

Jos tätä lukiessasi koet elämästäsi puuttuvan tällaista virtaa tuottavaa iloa tai Herra puhuu sydämellesi, että et ole laittanut käytäntöön sitä, mitä sinulle on lahjana uskottu, niin aloita kysymällä Herralta, miten pääset joko ensimmäistä kertaa taikka uudelleen sisälle Herran tahdon mukaiseen suunnitelmaan kohdallasi.

Jumalan tahdon toteuttamisesta tuleva ilo kuuluu jokaiselle uskovalle ja jos tällainen Herran ilo tulvii sisimpäämme, se tulvii myös sieltä ulos valaisten koko olemuksemme.

Pastori Leena