Tänä aamuna lukemani Raamatun jakeet Raamattu kansalle -käännöksestä pysäyttivät minut. Olen lukenut nuo jakeet monia kymmeniä kertoja, mutta en ole koskaan oikeasti kuullut, mitä niissä sanotaan.

Luuk 13:6-7: ” Jeesus kertoi tämän vertauksen; ”Eräällä miehellä oli viinitarhastaan istutettuna viikunapuu. Hän meni etsimään siitä hedelmiä mutta ei löytänyt. Silloin hän sanoi viinitarhan hoitajalle: ”Jo kolmena vuotena olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viikunapuusta mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois! Miksi se vielä saisi laihduttaa maata?”

Yhtäkkiä ymmärsin, että Herra käy säännöllisesti etsimässä hengellisestä elämästämme hedelmiä. Hän tulee toiveikkaana ja nälkäisenä luoksemme, voidakseen nauttia elämämme hedelmiä. Ne hedelmät kun on tarkoitettu Häntä varten. Miten Hän pettyykään, kun Hän löytää vain vihreän, hedelmälliseltä näyttävän, tekopyhyyden kulissina toimivan, runsaslehtisen puumme. Ei todellista hedelmää tänäkään vuonna!

Voi kunpa Jumalan Sana saisi juurtua uskovien sydämeen, Sana voisi tuottaa Sanan mukaisia hedelmiä eli Tekoja ja Elämää, joka on Hengen vaikuttamaa – eikä omatahtoista niin sanottua lihalle mieluista elämää. Lihalle mieluinen elämä tarkoittaa, ettei uskova millään tavalla erotu muista ihmisistä. Jos uskova ei erotu tästä maailmasta, Jumalan silmissä uskova on hedelmätön eikä tuota lajinsa mukaista hedelmää (Ef 4:17-24, Tiit 2:11-15, Tiit 3:1-5).

Mitä lajin mukainen hedelmä tarkoittaa ja miten pukea ylle uusi ihminen? Uskova on uusi luomus Kristuksessa (2 Kor 5:17). Uusi luomus tarkoittaa, kuten joku käännös asian ilmaisee, että uskoon tullut, uudestisyntynyt ihminen on ”uutta ihmislajia” (new species) eli hengellisiä ihmisiä (1 Kor 15:45-48).

Hedelmällisyys tarkoittaa uskovan elämässä Hengen hedelmiä (Ef 5:8-10), jotka tulevat esiin, koska Pyhä Henki tuottaa niitä uskovan sisäisestä yhteydestä Jumalalliseen elämään. Uskova on yhteydessä Jeesukseen kuin oksa viinipuuhun. Se elämä, joka on viinipuussa, virtaa oksaan – ilman ponnistelua oksan puolelta. Tuo elämä, joka puusta oksaan virtaa, myös tuottaa puun hedelmät (Joh 15:1-6). Tätä on elämä Hengessä – jatkuvaa yhteyttä Kristukseen Jeesukseen, joka saa aikaan, että vaellamme Hänessä.

Uskovan hedelmättömyys on ”ympäristölle vaarallista”

Jos jatkamme hedelmättömässä tilassa, sillä on negatiivisia vaikutuksia ympäristöömme – uskova ”laihduttaa maata” ympäriltään. Järkyttävää!

Gal 5:22-23: ”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.”

Viikunapuun hedelmät todistavat sanoitta viinitarhan omistajasta! Uskovan elämän tuottamien, joka vuosi uusien, hengen hedelmien on tarkoitettu tuottavan elämää ja ravitsevan ympärillään olevaa maaperää – eikä laihduttavan sitä. Hedelmätön viikunapuu imee itseensä ravinteita, mutta mihin se hukkaa ne ravinteet?

Hengen vaikuttama elämä uskovassa pitäisi näkyä ja tuottaa elämää ihmisille

Luuk 13:8-9: ”Mutta viinitarhan hoitaja vastasi hänelle: ”Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi. Sillä välin minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkäpä se ensi vuonna tekee hedelmää. Jos ei, niin käske sitten hakata se pois.””

Kuka viinitarhan hoitaja on? Hän on se, joka on kutsuttu ja asetettu viinitarhan omistajan toimesta hoitamaan Herran viinitarhaa eli seurakuntaa. Herran sydämen mukaisella paimenella tuleekin olla tämä asenne, että hän tekee kaikkensa yhdessä neljän muun viranhaltijan kanssa, että uskovat pääsisivät kasvamaan vanhurskaudessa täysi-ikäisyyteen Kristuksessa (Ef 4:11-13).

Jokainen näistä viiden viran haltijasta omaa sellaista lannoitetta ja toimii sellaisena maan muokkaajana, kuin viikunapuu kulloinkin tarvitsee. Siksi heitä jokaista tarvitaan, ettei viikunapuu jäisi vaille juuri sitä täsmähoitoa, joka saisi hedelmättömän viikunapuun hedelmälliseksi.

Luuk 12:41-43: ”Herra vastasi: ”Kuka siis on se uskollinen ja järkevä taloudenhoitaja, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta palvelusväestään ja antamaan jokaiselle määräosan viljaa ajallaan? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan tapaa näin tekemästä!””

Paimenet ja opettajat ovat taloudenhoitajia, jotka on asetettu pitämään huolta palvelusväestä ja antamaan jokaiselle määräosan viljaa ajallaan. Paimenten ja opettajien on siksi kuultava, mitä Henki seurakunnille sanoo, että he voisivat jakaa ajallaan sen Elämän Sanan viljan, jonka kukin kulloinkin tarvitsee.

Meidän täytyy kuulla, mitä Henki seurakunnille sanoo: ”Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan tapaa näin tekemästä!”. Olkoon Herra meille kaikille armollinen.

– Leena Käppi