Minäpä kerron sinulle, mitä siitä on kerrottu Jumalan sanassa. Se on totuus, joka pysyy ja kestää.

Jeesus sanoi: Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.” Markus 13:31

Uudestisyntyminen on eri asia kuin jälleensyntyminen tai sielunvaellus. Sellaiset opetukset ovat peräisin itämaisista uskonnoista, jotka ovat harhaa. Raamattu ei anna mitään tukea niille ideologioille.

”Niin kuin ihmisille on määrätty, että heidän on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio, samoin on Kristus kerran uhrattu, että hän ottaisi pois monien synnit, ja hän ilmestyy toisen kerran, ei enää synnin tähden vaan pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.” Kirje heprealaisille 9:27-28

”Jumala tuo kaikki teot tuomiolle. Tämä koskee kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa.” Saarn. 12:14

Kun ihminen uudestisyntyy, hän saa kaikki synnit anteeksi – yhdellä kertaa.

”Hänestä – Jeesuksesta – kaikki profeetat todistavat, että  jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.” Apt. 10:43

”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1. Joh. 1:9

”Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin sumun. Palaa minun luokseni, sillä minä olen sinut lunastanut.” Jes. 44:22

Näin ihminen saa hyvän omantunnon ja tulee vapaaksi syyllisyydestä Jumalan edessä. Siitä seuraa rauha Jumalan kanssa. 

”Koska me siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta.”  Room. 5:1-2

Koko maailman synnit olivat kerran Jumalan Pojan päällä, kun hän riippui ristillä, ja hänet oli tehty synniksi. 2. kirje korinttilaisille 5:21 ”Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.”

Mitä vanhurskaus on? 

Se on syyttömyyttä Jumalan edessä ja oikeamielisyyttä. Sinä voit saada sen lahjaksi, kun uskot evankeliumin eli hyvät uutiset Jeesuksen työstä.

”Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” Kirje roomalaisille 3:22-24

Ihmeellisiä ja valtavia asioita tapahtuu, kun ihminen syntyy uudesti ylhäältä. Hänen elämänsä hallitsija vaihtuu.

 ”Ettekö tiedä, että ketä palvelemaan ja tottelemaan te antaudutte, sen orjia te olette, joko synnin orjia kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi.” Roomalaiskirje 6:16

Jeesus vastasi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka syntiä tekee, on synnin orja. Orja ei pysy talossa iäti, mutta poika pysyy. Jos siis Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.” Johanneksen evankeliumi 8:34-35

Onko uudestisyntyminen sitten välttämätöntä?

Kerran eräs juutalaisten hallitusmies, Nikodemos, tuli Jeesuksen luo yöllä ja hänelle Jeesus sanoi: ”Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” 

Lue, ystäväni, Johanneksen evankeliumin kolmas luku, siellä tämä on selitetty.

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet (Jeesuksen) vastaan, hän antoi oikeuden, vallan, tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskoivat hänen nimeensä.” Johanneksen evankeliumi 1:12

Sinä voit rukoilla vaikka näin: 

”Herra Jeesus. Tahdon saada syntini anteeksi. 

Ota minut omaksesi ja pese omatuntoni puhtaaksi verelläsi. 

Tahdon tulla sinun lapseksesi. 

Pyydän: ohjaa minun elämääni tästä lähtien.”  

Tervetuloa Jumalan perheeseen!

Sirkka