Hämmästyttävää kyllä, monelle uskovallekin tuntuu olevan epäselvää, mitä tarkoittaa että on uudestisyntynyt. Jos tämä perusasia on hämärän peitossa, koko uskonelämä on epävakaalla perustalla. 

Johannekse evankeliumin 3. luvussa kerrotaan Nikodemos-nimisestä miehestä, joka oli juutalaisten hallitusmiehiä. Hän ei siis ollut kuka tahansa oppimaton mies, vaan hengellinen johtaja ja hän oli perillä kirjoituksista. Hän oli Israelin opettaja (Joh 3:10). Nikodemos tuli Jeesuksen luo yöllä ja tahtoi tietää Jeesuksesta enemmän. Hän tunnisti, että vain jos Jumala oli jonkun kanssa se opetus ja ne ihmeteot, joita Jeesus teki, olivat mahdollisia (Joh 3:2). Nikodemos tunnisti Jeesuksen opettajaksi (Joh 3:2). 

Jeesus vastasi Nikodemokselle:

Joh 3:3 (RK): ..”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.”

Amplified classic (AMPC): että jos joku ei synny uudesti ylhäältä, hän ei voi koskaan tuntea, olla perehtynyt ja kokea Jumalan valtakuntaa. Vain uudestisyntynyt ihminen voi siis nähdä, tuntea, perehtyä ja kokea Jumalan valtakunnan. Jeesus sanoo myös, että Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla (Luuk 17:20). Miten Jumalan valtakunta voidaan sitten nähdä?

The Passion Translation (TPT) jakeesta Joh 3:3 suomeksi: Jeesus vastasi: ”Nicodemus, kuuntele tätä ikuista totuutta: Ennen kuin ihminen voi milloinkaan edes käsittää Jumalan valtakuntaa, heidän täytyy ensin kokea uudestisyntyminen.” Alaviitteen kommentissa viitataan uudestisyntymistä tarkoittavaan aramean kielen sanaan, joka englanniksi on ”born from the origin” tarkoittaa suomeksi ”syntyä alkuperäisestä” tai ”alkuperäisestä lähteestä”. 

Uudestisyntynyt ihminen on syntynyt uudestaan alkuperäisestä (”alkuperäisestä” syntyminen tarkoittaa Jumalaa, koska Hän on alkuperäinen elämän antaja). Ihmisestä tulee uudestisyntymisessä uusi luomus (2 Kor 5:17), joka on hengellinen ihminen. Luonnollisesti syntyvä ihminen sitävastoin on aina luonnollinen ihminen ja pysyy sellaisena (ellei uudestisynny hengestä).

1 Kor 15:46-48 (33/38): Kuitenkin hengellinen ei tullut ensin. Luonnollinen edeltää hengellistä. Ensimmäinen ihminen (Aatami) oli maasta, maallinen, toinen ihminen (Jeesus Kristus) on taivaasta. Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkä kaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset.

1 Kor 15:49 (TPT suomeksi): ”Ennen me kannoimme tomun (maasta syntyneen, maallisen) miehen kaltaisuutta, mutta nyt kantakaamme taivaallisen ihmisen kaltaisuutta.

Joh 3:3 TPT-käännöksen alaviitteessä on kommentti siitä, että Nikodemos tuli Jeesuksen luo etsimään lisää tietoa (knowledge), mutta Jeesus tarjosikin hänelle elämää, uudenlaista elämää uudessa ulottuvuudessa – hengellistä elämää. Se oli Nikodemokselle uutta ja vaikeasti käsitettävä asia, koska hän tarkasteli kuulemaansa ”syntymistä” luonnollisen ihmisen näkökulmasta (Joh 3:4).

Joh 1:4 (RK): Hänessä (Jeesuksessa) oli elämä ja elämä oli ihmisten valo.

Jeesuksessa oleva elämä on muuta kuin luonnollista elämää, koska Hänen elämänsä on alkuisin taivaasta (Joh 3:13). Hänen elämänsä on iankaikkista, yliluonnollista elämää (Joh 3:15).

Joh 3:6 (TPT): ..Koska luonnollinen ulottuvuus synnyttää vain asioita, jotka ovat luonnollisia, mutta hengellinen ulottuvuus synnyttää yliluonnollisen elämän!

Uudestisyntyminen tarkoittaa uudenlaista, yliluonnollista elämää. Se tarkoittaa syntymistä uudelleen, ei veren eikä lihan tahdosta, ei miehen tahdosta, vaan Jumalasta (Joh 1:13). Ihminen ei saa siis itse aikaan itselleen uudestisyntymistä, ei myöskään kukaan ihminen voi synnyttää toista ihmistä uudelleen. Vain Jumala voi uudestisynnyttää ihmisen Jumalan lapseksi, Jumalan näkymättömän valtakunnan kansalaiseksi. 

Joh 3:16 (RK): Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Tämä uudestisyntyminen on hengellisen elämän aivan ensimmäinen peruslähtökohta, josta kasvu täysi-ikäisyyteen Kristuksessa voi vasta alkaa. 

Pastori Leena