Jumalan Poika Jeesus Kristus lunasti sinut vapaaksi paholaisen vallasta. Sen Hän teki omalla viattomalla verellään ja täysin vapaaehtoisesti. Ennen kärsimistään Hän sanoi: ”Minä olen hyvä Paimen, Minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän. Minä annan henkeni lampaiden edestä. – Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni ottaakseni sen takaisin. Kukaan ei sitä minulta ota, vaan minä annan sen itse. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se takaisin. Tämän käskyn minä olen saanut Isältäni.” Johanneksen evankeliumi 10:14-15, 17-18.

Kun luemme Vanhaa Testamenttia niin voimme huomata, että oli alkuperältään ainakin kahdenlaisia orjia: orjuuteen syntyneitä ja rahalla ostettuja. Tässä on syvä hengellinen opetus.

”Sanokaa minulle, te, jotka tahdotte olla lain alaisia: ettekö kuule, mitä laki sanoo? Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta ja toinen vapaasta naisesta.

Orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan sen sijaan lupauksen voimasta. Tämä on vertauskuvallista. Nämä naiset kuvaavat kahta liittoa. 

Toinen on Siinainvuorelta ja synnyttää orjuuteen ja se on Haagar. Haagar on näet Siinainvuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää lapsineen orjuudessa. Mutta ylhäällä oleva Jerusalem on VAPAA ja se on meidän äitimme.” Galatalaiskirje 4:21-26

Jumalan Henki saakoon valaista sydämemme silmät, että ymmärtäisimme tämän totuuden. Vielä on kirjoitettu: ”Veljet, te olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. Ja niin kuin lihan mukaan syntynyt vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin on nytkin. Mutta mitä Raamattu sanookaan!

”Aja pois orjatar ja hänen poikansa, sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa.” Siispä, veljet, me emme ole orjattaren lapsia vaan vapaan. Galatalaiskirje 4:28-31

Kaikki uudestisyntyneet Jeesukseen uskovat ovat vapaan Jerusalemin  lapsia, mutta hengellinen alaikäisyys pitää vielä monia lain orjuudessa. Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, hän ei millään tavoin eroa orjasta, vaikka onkin kaiken herra. Hän on holhoojien ja taloudenhoitajien alainen Isän määräämään aikaan asti.” Gal. 4:1-2

Meidät on siis kalliilla hinnalla lunastettu lain ja ihmisten orjuudesta.Se on tapahtunut Jumalan armon ja laupeuden tähden.”Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, SAMOIN ARMOKIN HALLITSISI VANHURSKAUDEN KAUTTA IANKAIKKISEKSI ELÄMÄKSI JEESUKSEN KRISTUKSEN MEIDÄN HERRAMME KAUTTA.” Roomalaiskirje 5:20-21.

Kuinka sitten pääsee armon hallintaan? ”Herran Jeesuksen kautta me olemme päässeet

USKOSSA tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta.” Room. 5:2

Sinä, joka olet ollut pitempään uskossa, oletko huomannut armon vähentymistä ja kulumista jokapäiväisessä elämässä? Ei sinnepäinkään! ”Mehän tiedämme, että Hän, joka herätti Herran Jeesuksen, herättää meidätkin yhdessä teidän kanssanne. Tämä kaikki tapahtuu teidän takianne, jotta YHÄ ENENEVÄ ARMO saisi aikaan yhä useammissa vielä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi,” 2. Korinttilaiskirje 4:14-15

”…Siinä rakastetussa (Jeesuksessa Kristuksessa), jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,” Efesolaiskirje 1:6-8

”Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.” 2. Pietarin kirje 1:2

Niin kuin ensimmäisten apostolien aikana niin nytkin on Jumalan seurakunnan liepeillä ihmisiä, jotka pyrkivät ottamaan Jumalan lapsia orjikseen käyttääkseen heitä hyväkseen omiin tarkoituksiinsa. ”Joukkoomme oli kuitenkin soluttautunut valeveljiä. He olivat hiipineet sisään vakoilemaan vapauttamme, joka meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, jotta voisivat orjuuttaa meitä. Mutta me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne.” Gal. 2:4-5

Vielä yksi tärkeä totuus. ”Jumala on yksi, yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta, todistukseksi oikeaan aikaan.” 1.Timoteuskirje 2:5-6 

ON VAIN YKSI VÄLITTÄJÄ – JEESUS KRISTUS! Jos joku ihminen pyrkii Hänen paikalleen, hän asettuu epäjumalaksi! 

”Lapset, karttakaa epäjumalia!” 1. Johanneksen kirje 5:21.

”Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan!”  Roomalaiskirje 8:31-32

”Te olette kalliisti ostetut. Älkää olko ihmisten orjia.” 1. korinttilaiskirje 7:23

Sinua siunaten

sisaresi Sirkka Haapanen