Tervehdys jälleen ystävät!

Näin kiireisen joulukuun aikana olemme saaneet iloita uutisista Papua uudelta guinealta ja valmistautua rauhallisen joulun ajan viettoon. Viime uutiskirjeessä 11/12 näimme ja kuulimme videoiden välityksellä kuinka, lähetysasemaa on saatu rakennettua, kontti on saapunut juhlallisuuksin perille sekä paljon kokouksia on pidetty. Jumalan valtakunta todella leviää Papualla! Ihmisiä on kokouksissa ollut paljon ja tullut kymmenittäin uskoon.

Kiitos Jumalalle! Korjauksia on tehty lähetysaseman rakennusten sähköissä, putkistoissa, uusia 9000l vesitankkeja on ostettu sekä muita peruskorjauksia! Näiden lisäksi meidän on tarvinnut hankkia hieman lisätarvikkeita uuteen telttaan sillä vanhan teltan köysiä tai tolppia ei ole suoraan voitu käyttää, vaan niitä on tarvinnut päivittää. Seuraavaksi rakennetaan uusi varastorakennus, joka tehdään teltan kuljetuskontista ja jo lähetysasemalla olleesta toisesta kontista. Kontit nostetaan perustuksien päälle ja niiden ylle rakennetaan kunnollinen katto. Varasto palvelee teltan, sen tarvikkeiden sekä muiden lahjoitettujen sekä ostettujen työkalujen varastona. 

Paljon toki on työtä jäljellä. Varastorakennuksen yhteydessä lähetysaseman mäen maatukiseiniä vahvistetaan ettei uusien maanjäristyksien sattuessa tai rankan sadekauden alkaessa maa ala valua ja sortua.

Jorma ja Eila kiittävät tuestanne ja ovat kovasta työ tahdista huolimatta onnellisia ja kiitollisia Jumalan hyvyydestä, miten nopeasti ja hyvin asiat on saatu etenemään lähetysasemalla. Isona apuna lähetysasemalla Jormalle ja Eilalle on ollut Australian Brisbanen helluntaiseurakunnasta Ilpo Toivonen. Jorma, Eila ja me haluamme erityisesti kiittää Ilpoa suuresta työpanoksesta ja avusta Jorman ja Eilan tukena näinä viime kuukausina! Kiitos Ilpo! Jumala sinua runsaasti siunatkoon!

Matkalle kohti Mendiä

Joulu tosiaan lähestyy vääjäämättä ja niin kuin olet saattanut jo aikaisemmista uutiskirjeistä lukea, niin lähestyy minun ja Mikko Airoston tuleva matka Papualle.  Nyt matka on jo todella lähellä, aivan muutaman päivän päässä.

Matkalla vierailemme ensin Australian Brisbanen Helluntaiseurakunnassa ja sen jälkeen matkaamme uuden vuoden jälkeen Papualle. Siellä liikumme eripuolilla eteläisen ylängön alueella, pääasiassa kuitenkin Mendin alueella. Isoin tapahtuma on tietenkin tuo konferenssi johon Mikkoa ja minua on kutsuttu vierailemaan sekä puhumaan. Konferenssi ajoittuu 6.1.-11.1.19. päiville. 

Tarkoituksenamme on myös tarkastella mikä rakennusten kunto ja lähetysaseman korjaustarpeet ovat tällä hetkellä, sekä miten voisimme auttaa heitä seuraavaksi lähetysaseman jälleenrakennuksen saralla.

Joulujuhlassamme 22.12 meillä oli matkaan siunaaminen ja lähettäminen. Kiitos Jumalalle! Emme ole matkalla yksin vaan Herran Jeesuksen kanssa, ja hengessä myös te meidän mukanamme. 

Seurakuntana päätimme myös lahjoittaa telttaan 4m Suomen viirin, jossa tuo siniristi aina kuvastaa teltan tarkoitusta – julistaa Jeesusta Kristusta! Viiri myös muistuttaa että me ja kaikki, jotka olette Jumalan kehoituksesta mukaan telttahankkeeseen lähteneet, olemme aina teltan mukana missä ikinä se matkaakaan. 

Tämän lisäksi päätimme lahjoittaa Mendin lähetysasemalle myös Suomen vaakunan sillä Dabura ja Samuel kertoivat kesällä Suomen vierailullaan kuinka he arvostavat suuresti seurakunnan alkua Mendissä, joka on tullut Jumalan toimesta suomalaisen lähetyssaarnaajan Jorma Finnilän kautta. Upea vaakuna on teetetty Tampereen tilapalvelujen puuseppien toimesta.

Kiitos rukouksistanne! Tulemme tuomaan terveisiä kaikilta teiltä täältä Suomesta. Yritämme myös saada päivitettyä kuvia ja uutisia Facebookkiimme matkan aikana.

Jumala tarjoaa enemmän!

Jumala on ihmeellisesti siunannut ja järjestänyt asioita viimeisen 1,5 vuoden aikan: Teltta, sen varusteet, rakennustarpeet ja työkalut. Lukuisia yhteyksiä ja on ylittänyt kaikki odotuksemme! Hänen hyvyyttään ja armoaan ei voi korostaa liiaksi. Itse asiassa vaikka me kuinka yrittäisimme ylittää ja maalata Hänen hyvyyttää suuremmaksi ja paremmaksi ei se siltikään täyttäisi sitä, vaan Hän olisi vieläkin enemmän:

” Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa” Ef. 3:20

Hän on ja Hän tekee enemmän kuin voimme käsittää. Hänen hyvyytensä ja armonsa on mittaamaton! Hänen valtakuntansa laajentumisella ei ole loppua ja Hän haluaa jakaa sitä auliisti jokaiselle joka Häntä etsii koko sydämmestään.

Me matkaamme Mikon kanssa kohti Papuaa, mutta Jumalamme ja Herramme Jeesus Kristus on sama siellä kuin täälläkin. Me haluamme matkata Hänen johdatuksessaan sillä Hänen aikaan saamaa tämä kaikki on, emmekä vielä tiedä mitä kaikkea Hän onkaan varannut matkalle. Etsikäämme siis jokainen Hänen hyvyyttään ja tahtoaan, niin että se saisi tulla todeksi meidän elämässämme. Sillä Hän ei pakota sitä meihin vaan odottaa että me avaamme oven ja päästämme Hänet sisään. Aivan kuten hän ilmestyskirjassa koputtaa seurakunnan ovelle päästäkseen sisään aterioimaan – viettämään aikaa kanssamme. Niin se on myös minun ja sinunkin elämässämme. Meidän tulee etsiä ja tutustua Häneen, Jeesukseen Kristukseen.  

” Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.” Ilm. 3:20

Ei ole pelastusta minkään muun nimen kautta, ei syntien ja lain kirouksen poistamista muun uhrityön kuin Kristuksen ristintyön kautta, eikä ennen kaikkea ELÄMÄÄ ilman läheistä suhdetta Hänen kanssaan.

” Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,” Kol 2:6

Emme voi jäädä vain pelastuksemme tärkeille ensiaskelille, vaan jatkaa lähestymistämme Jumalaa kohtaan sillä vasta pelastumisen jälkeen olemme kykeneviä Hengessä niin tekemään ja saavuttamaan tutustumaan Häneen. 

” Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.” Hepr 4:14-16

Meillä siis nyt on pääsy ja mahdollisuus Jumalan lapsina Kristuksessa Jeesuksessa olla yhteydessä Isämme ja Kristuksen kanssa. Älkäämme jättäkö tätä ihanuutta käyttämättä, että saa viettää Hänen kanssaan aikaa ja päästä syvemmälle Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Hänen tuntemistaan johon päästään uskon kautta hengessä ei järkeilyllä tai mielessä.

” Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee” 2. Piet. 1:2-4 

Hän myös odottaa sitä että joku uskoo Häneen ja antaa Hänelle sydämmessään mahdollisuuden vierailla. Mikä tilanteesi onkaan, älä pelkää sillä Hän vain haluaa olla sinun kanssasi – Hän on rakkaus.

”Sanoohan Raamattu: ”Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään”. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.” Room. 10:11-12

Haluan toivottaa sinulle siunattua ja rauhallista Joulua sekä alkavaa Uutta Vuotta 2019. Puhukoon Jumala sinulle ja antakoon aarteitaan niille jotka Häntä etsivät!

Wille Nummikoski, Lähetyspastori