Mikä ihmeen puolustaja! Mihin sellaista tarvitaan? Jokainen Jumalan lapsi on kokenut olevansa näkymättömässä taistelussa pimeyden voimia vastaan. ”Emmehän me taistele verta ja lihaa (toisin sanoen ihmisiä) vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan.” Efesolaiskirja 6:1 Jeesus sanoi jäähyväispuheessaan opetuslapsilleen: ”Minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi. Minä tulen luoksenne.” Joh. 14:16-28

Mikä on tämän Puolustajan tehtävä? ”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut.” Joh. 14:26. Vielä Jeesus sanoi: ”Hän todistaa minusta.” Joh. 15:26.

Huomaa: ei ole kysymys mistään ”humauksesta” tai energiailmiöstä vaan hienosta persoonasta – Jumalan Hengestä. Hän on toinen Puolustaja, alkutekstin mukaan: toinen samanlainen puolustaja. Jeesus itse on se ensimmäinen. Apostoli Johannes kirjoittaa 1. kirjeessään: ”Lapseni! Kirjoitan tämän teille, ettette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on syntiemme sovitus, eikä vain meidän, vaan myös koko maailman.”

Miten Jeesus puolustaa meitä taivaassa? ”Siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan.”Hepreal.kirje 7:25

Evankeliumit kertovat, miten Jeesus puolusti omiaan. ”Eräänä sapattina, kun Jeesus kulki viljapeltojen halki, hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät. Silloin muutamat fariseuksista sanoivat : ”Miksi teette sellaista, mitä ei ole lupa tehdä sapattina?” Jeesus vastasi heille: ”Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänelle ja seuralaisilleen tuli nälkä? Hän meni Jumalan huoneeseen, otti pyhät leivät, söi ja antoi seuralaisilleen, vaikka muilla kuin papeilla ei ollut lupa syödä niitä.” Jeesus sanoi heille: ”Ihmisen Poika on sapatin herra.”Luukas 6:1-5

Otapa Raamattusi ja lue vielä Matteuksen evankeliumi 17:24-27 ja Markuksen evankeliumi 7:1-8

Puolustaja on kreikaksi Parakletos, joka merkitsee ’kutsuttu avustaja, puolustaja, kehottaja, lohduttaja’. On tulossa aika, joilloin me joudumme tekemään selkoa uskomme perusteista. Silloin me tarvitsemme Lapseuden Henkeä, Pyhää henkeä avuksemme. Jeesus on jo huolehtinut meistä. ”Painakaa siis mieleenne, ettette etukäteen huolehdi, miten puolustaudutte. Minä annan teille sanat ja viisauden, jota vastaan kukaan teidän vastustajanne ei kykene asettumaan tai väittämään. ” Luukas 21:14-15. ”Kun teitä viedään tuomittaviksi, älkää edeltäpäin huolehtiko mitä puhuisitte. Puhukaa, mitä teille sinä hetkenä annetaan, sillä ette te itse puhu vaan Pyhä Henki.” Markus 13:11

Kerron vielä oman kokemukseni hengellisestä taistelusta, jossa Puolustaja auttoi ihmeellisesti. Vihollinen pyrki kyseenalaistamaan minun identiteettini Jumalan palvelijana sanomalla: ”Kuka sinä luulet olevasi? Mitä sinä kuvittelet saavasi aikaan täällä?”

Pyhä Henki kehotti minua kirjoittamaan kaikki rhema-sanat, joita Hän oli antanut vuosien varrella nimenomaan tehtävästäni. Sielunvihollinen on henkiolento eikä se voi sietää elävää Jumalan sanaa, jossa on yliluonnollinen voima, vaan sen on väistyttävä. Rhema-sana sisältää ilmestyksen ko. asiasta ja on erittäin voimakas ja kohtikäyvä, niin että sitä on vaikea unohtaa. Toisinaan se ikäänkuin nousee Raamattua lukiessa ylös tekstistä ja puhuttelee vahvasti.

Sinua siunaten sisaresi Sirkka