Tuntuu siltä kuin uskovat eivät ole oikein sisäistäneet rakastamisen merkitystä ja tämän pohjalta syntyvän yhteyden merkitystä liittyen rukoukseen ja rukousvastauksiin.

Meille on annettu uusi käsky; rakastakaa. Rakastakaa niin kuin Jeesus, joka osoitti omilleen rakkautta loppuun asti. Samalla tavoin tulisi uskovien rakastaa toisiaan (Joh13:34). Meidät on luotu ja tarkoitettu syvään rakkaussuhteeseen Jumalassa – sekä suhteessa Jumalaan että toinen toisiimme.

Joh 15:16 ”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi ja että Isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni.”

Me emme valinneet Jeesusta, vaan Hän valitsi meidät. Valitessaan meidät, Hän asetti meidät tiettyä tarkoitusta varten. Meidät asetettiin Kristukseen (ristillä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa) sen tähden, että uutena luomuksena toisimme hengen elämän kautta esiin yhteyden Häneen.

Room 6:4 ”Meidät on siis yhdessä Hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä.

Rakkaus näkyy ja tulee esiin rakastavan elämästä ilman ponnistelua. Tarkoitus on, että kantaisimme elävän rakkauden yhteyden ilmentävää hedelmää.

Joh 15:8 ”Siinä minun Isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani.”

Meidän kantamamme hedelmän on oltava pysyvää laatua. Se tarkoittaa, että rakkauden vaikuttama yhteys Kristukseen Jeesukseen on katkeamaton samalla tavoin kuin Jeesuksen yhteys Isään on katkeamaton. Se, että pysymme jatkuvasti yhteydessä Jeesukseen ja Isään Pyhässä Hengessä, asettaa meille myös vaellustamme koskevan velvoitteen.

1 Joh 2:6 ”Joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi.”

Kun Jeesuksen elämä meissä saa vaikuttaa esteettä, Hänessä oleva elämä muuttaa meitä sisältä käsin ja vaikuttaa meissä sen, että vaellamme kuin Hän tässä maailmassa. Tätä syvää ja läheistä yhteyttä Kristukseen uskovan tulee tavoitella, koska sen kautta vain voimme vaeltaa kuin Hän.

Joh 14:23 ”Jeesus vastasi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan.”

Kun pysymme tässä rakkauden yhteydessä Kristuksessa, meillä on katkeamaton yhteys Isään ja yhteys toisiimme, jolloin säilymme puhtaina ja loukkaamattomalla omallatunnolla.

Loukkaamaton omatunto ei tarkoita, että olisimme aina kaikille mieliksi, koska ei Jeesuskaan siten elänyt. Säilymme puhtaina, kun emme jää hautomaan vihaa, katkeruutta tai kaunaa. Meidät on ihmisinä luotu Jumalan kaltaisuuteen (1 Moos 1:26) ja Jumalasta sanotaan, että Hän vihastuu joka päivä (Ps 7:11). Saamme siis vihastua ja suuttua – vaikka joka päivä, kunhan vain annamme anteeksikin emmekä ole kaunaisia, katkeria tai vihaisia toisia uskovia kohtaan.

Rakkaus antaa anteeksi, peittää ja unohtaa jopa kärsimänsä pahan, koska rakkaus on vihaa voimakkaampi. Jos siis haluat Jumalan voimaa elämääsi, tavoittele rakkautta, tavoittele pysymistä Hänen rakkaudessaan. Taivaallinen Isämme tahtoo antaa meille kaiken mitä pyydämme, mutta ehtona on rakkauden yhteys, joka vaikuttaa meissä tätä suhdetta ilmentävää pysyvän hedelmän kantamista – elämää Hänen rakkaudessaan.

Kun tiedämme, että olemme Hänessä, tiedämme myös, että hän on meissä. Saamme silloin olla varmoja siitä, että Hän kuulee meitä ja kun tiedämme, että Hän kuulee meitä, saamme olla varmoja siitä, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet – aina. Hän vaikuttaa tämän Pyhän Hengen yhteyden kautta, että myös anomme Hänen tahtonsa mukaisia asioita.