Matt 6:21-23 (RK): ”Sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!”

The Passion Translation (TPT) -käännöksen mukaan Matt 6:21 jakeiden ensimmäinen lause ”For your heart will always pursue what you esteem as your treasure”, joka suomennettuna kuuluu: ”Ihmisen sydän tavoittelee aina sitä, mitä se pitää aarteenaan”.

Kristus, ja Hänen elämänsä meissä, on meihin kätketty aarre. Jos ymmärrämme tämän sisäisen aarteemme mittaamattoman arvon, kaikkien muiden (materiaalisten) aarteiden tavoittelu menettää merkityksensä. 

Kol 1:27 (TPT): ”Living within you is the Christ who floods you with the expectation of glory! This mystery of Christ, embedded within us, becomes a heavenly treasure chest of hope filled with the riches of glory for his people, and God wants everyone to know it!”

Suomeksi: Teissä elää Kristus, hänestä tulvii teihin kirkkauden toivo! Tämä Kristuksen salaisuus, upotettuna sisimpäämme, tulee taivaallisen toivon aarrearkuksi (kapioarkuksi) joka on täynnä kirkkauden rikkauksia hänen kansalleen ja Jumala haluaa jokaisen tietävän tämän!

Kristus Elämän valo valaisee koko ruumiin

Jos aarteemme on Hän (Jeesus Kristus) ja hengelliset silmämme ovat Häneen kiinnitetyt, kaikki tämän maailman katoavat aarteet menettävät merkityksensä. Kun aarteemme on taivaallisissa, se on iankaikkisesti turvassa (Hebr 12:1-2), koska kukaan ei voi sitä aarretta meiltä riistää.

Kol 2:3 (TPT): ”For our spiritual wealth is in him, like hidden treasure waiting to be discovered—heaven’s wisdom and endless riches of revelation knowledge.”

Suomeksi: Koska meidän hengellinen rikkautemme on hänessä, kuin kätketty aarre odottaen tulla löydetyksi – taivaan viisaus ja rajattomat/loputtomat ilmestystiedon rikkaudet.

Kun aarteemme on taivaallisissa ja katseemme kiinnitetty Jeesukseen, taivaallisen Elämän valo loistaa sisimpäämme ja silloin hengelliset silmämme loistavat tuon sisäisen aarteemme valoa ja kirkkautta. Taivaallisen ilmestyksen valo pääsee vapaasti tulvimaan sisimpäämme ja saamme vastaanottaa yhä lisääntyvää ilmestystä Jeesuksesta Kristuksesta ja yhä lisääntyvää viisautta Kristuksen tuntemisen lisääntyessä.

Matt 6:22-23 (TPT): ”The eyes of your spirit allow revelation-light to enter into your being. If your heart is unclouded, the light floods in! But if your eyes are focused on money, the light cannot penetrate and darkness takes its place. How profound will be the darkness within you if the light of truth cannot enter!”

Suomeksi: Henkesi silmät sallivat ilmestyksen valon tulla olemukseesi. Jos sydämesi on valoisa, valo tulvii sisään! Mutta, jos silmäsi ovat keskittyneet rahaan, valo ei läpäise ja pimeys ottaa sen paikan. Kuinka syvää tulee pimeys sisimmässäsi olemaan, jos totuuden valo ei pääse sisään!

”Raha” laajennettuna käsitteenä tarkoittaa, että keskitymme jokapäiväisen elatuksen huoliin ja murheisiin, mikä tarkoittaa, että pyrimme itse huolehtimaan tarpeistamme ilman Häntä.  Jeesus, puhuessaan lopun ajoista, varoittaa meitä keskittymästä mm. elatuksen murheisiin.  Jeesus varoitti tämän aikakauden lopun ajoista mm.

Luuk 21:34 (33/38): ”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta..”

Meidän  aarteemme ja turvamme on Jeesus. Hän lupaa pitää meistä huolta kaikissa tilanteissa. Kun henkemme silmät ovat luotuina Häneen, Hän antaa meille terveet silmät ja viisautta kaikkeen, mitä tässä elämässä tarvitsemme ja ennenkaikkea että olemme valmiit sitä tulevaa varten.

Varmistakaamme siis, että silmämme on terve ja sydämemme aarre on Taivaallisissa rikkauksissa, niin Kristuksen sisäisen tuntemisen ja Pyhän Hengen antama viisaus ja ilmestyksen valo pääsee tulvimaan sisään ja ulos terveiden silmiemme kautta!

Saakoon Kristuksen tuntemisen lämmin, rakkauden täyteinen kirkkauden valo tulvia kylmään ja pimeään, armottomaan maailmaan niin yksittäisten uskovien kuin koko Kristuksen ruumiin kautta kaikkialla missä elämme ja liikumme. Nyt on sen aika (Jes 60:1-2).

Pastori Leena