Kansa, joka pimeydessä vaelsi on nähnyt suuren Valon; ne, jotka asuivat tiheän pimeyden maassa ja kuoleman varjossa, heidän ylleen on Valo loistanut. Koska meille on Lapsi syntynyt, meille on Poika annettu; ja herraus on Hänen harteillaan, ja Häntä tullaan kutsumaan nimellä Ihmeellinen Neuvonantaja, Voimallinen Jumala, Iankaikkinen Ikuisuuden Isä, Rauhan Ruhtinas. (Jes 9:2,6 AMPC)

Sinä yönä, kun tämä Jesajan profetia toteutui, Jeesus Kristus Maailman Vapahtaja syntyi ihmiseksi Bethlehemin kaupungissa, oli läheisellä laitumella yöllä tavalliseen tapaansa paimenia, jotka vartioivat yöllä lampaitaan. Yhtäkkiä yön pimeyden keskellä Herran enkeli ilmestyi heille loistavassa kirkkaudessa niin, että Jumalan kirkkauden valo valaisi koko laitumen. Hänet nähdessään paimenet kauhistuivat, mutta enkeli rauhoitteli heitä ja sanoi heille: 

”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. (Luuk 2:10-12)

Samassa enkeli ei enää ollut yksin, vaan paimenten silmien edessä valtavan suuri taivaallinen sotajoukko alkoi yhdessä ylistämään Jumalaa: 

”Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto.”(Luuk 2:12-14)

Jeesus Kristus on Jumalan Sana, Jumalan ilmentymä, Jumalan kasvot, Jumalan valo. Jeesus tuli ihmiseksi ilmaisemaan kaikille ihmisille millainen Jumala todella on, että ihmiset tuntisivat Hänet ja Hänen hyvän tahtonsa heitä kohtaan.

Jouluna kristityt viettävät juhlaa siitä syystä, että Jumalan Poika tuli ihmiseksi tähän maailmaan suuren rakkautensa tähden lunastamaan meidät pimeyden vallasta niin, että Isä voisi siirtää jokaisen, joka uskoo Jeesukseen, Rakkaan Poikansa valkeuden valtakuntaan. (Kol 1:12-13). Joka seuraa Jeesusta Kristusta, Elämän Valoa, ei vaella koskaan enää pimeydessä, vaan elämän valkeudessa. (Joh 8:12) Jeesus haluaa, että sinäkin kannat sisimmässäsi tätä Elämän Valoa!

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Joh 3:16, 33/38)