BALTIC MISSION WORK

Read More

MISSION VAN PROJECT

Read More

Our congregation is

in the centre of Hämeenlinna
More information
In July we celebrate the Sabbath month, the events will resume again in August!

Have a blessed Summer!

In July we celebrate the Sabbath month, the events will resume again in August!

Have a blessed Summer!

A season of new mindsets

Today I was washing an old style homemade Finnish mat and as I stopped to reflect upon the day of what had just been, I sensed this season is one where the Lord is removing the old mindsets of yesterday that need to be washed and cleansed for the new season ahead....

A Word for Finland

Word received on 2.4.23 Look I am doing a new thing in Finland, I am going to bring forth the beauty from this land. The beauty has always been there yet confusion and blindness has blinded those who are in this land and the beauty within them. There is a depth of the...

Glory to God in the Highest

The people who walked in darkness have seen a great Light; those who dwelt in the land of intense darkness and the shadow of death, upon them has the Light shined. For to us a Child is born, to us a Son is given; and the government shall be upon His shoulder, and His...

A Time for God’s Strategies

I believe we are entering into a new season where the Lord wants to give new divine strategies to show His glory and power. The other day I was listening to Bible audio when the sixth book of Joshua started, I was captured by the first verse. Joshua 6:1 says ‘Now the...

Time to find fit shoes

A friend of us had recently a dream which happened in the Church environment. There were piles of shoes in a Church and some members of the Church were very hectic trying to find fitting shoes to their feet. The dream was more specific but I asked the permission to...

SUPPORT OUR WORK

ACCOUNT NAME: UUDEN TOIVON SEURAKUNNAT

IBAN: FI43 1158 3000 2252 45

BIC: NDEAFIHH

 

NEW HOPE MISSION CHURCH HÄMEENLINNA’S REFERENCES:

New Hope Mission Church Hämeenlinnan reference: 9001

Baltic Mission work reference: 1300

International Prayer and Intercession Project reference: 9098

Mission Van Project reference: 9085

Church Renovation reference: 9072

 

MOBILE PAY

New Hope Mission Church: 62992

 

Keräyslupa: RA/2022/324

Myöntäjä: Poliisihallitus 3.3.2022

Luvan saaja: Uuden toivon seurakunnat

Luvan saajan yhteystiedot: Kannaksenkatu 2, 40600 Jyväskylä / toimisto.uts [at] uusitoivo.fi

Keräysvarojen käyttötarkoitus: Yhdyskunta ja siihen kuuluvat itsenäiset paikallisseurakunnat järjestävät Suomessa ja ulkomailla jumalanpalveluksia ja seurakunnallisia toimituksia sekä opetus-, julistus- ja koulutustoimintaa, sielunhoitotyötä, kahdenkeskistä ja vertaisryhmissä annettavaa keskusteluapua sekä harraste- ja kerhotoimintaa. Lisäksi yhdyskunnan toimintaan sisältyy lähetystyötä, sosiaalista ja humanitaarista avustustoimintaa sekä kehitysaputyötä. Kerätyt varat käytetään yhteisön ja sen seurakuntien harjoittamaan julistus-, opetus-, kokous- ja koulutustoimintaan. Koulutustoiminta sisältää esimerkiksi vapaaehtoisille pienryhmänohjaajille ja rukouspalvelijoille suunnattua koulutusta mm. ihmissuhdetaidoissa, ryhmädynamiikassa, sielunhoidossa ja raamattutietoudessa. Varoilla katetaan edellä kuvatun toiminnan toimitilakuluja sekä jumalanpalvelusten, pienryhmä-, harraste- ja kerhotoiminnan toimitilakuluja. Lisäksi varoilla katetaan muun muassa toimintaan liittyviä palkka- ja palkkiokuluja, matka- ja majoituskuluja, vapaaehtoisten kouluttamisesta aiheutuvia kuluja, tapahtumien ilmoittelu- ja toteutuskuluja sekä toiminnassa tarvittavien välineiden ja materiaalien hankintakuluja. Varoja käytetään myös lähetystyöhön sekä humanitaariseen avustustyöhön ja kehitysyhteistyöhön eri kohdemaissa. Varoja suunnataan työhön, jota Uuden toivon seurakunnat kirkkokuntana sekä sen seurakunnat itsenäisesti toteuttavat joko tehden itse lähetysmatkoja taikka toimittamalla materiaaliapua yhteistyöseurakuntien ja hengellisten järjestöjen jakeluorganisaatioiden kautta. Lisäksi varoilla tuetaan kristillisten yhteistyöjärjestöjen tekemää vastaavaa työtä eri kohdemaissa.